Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Szeretettel köszöntöm a Kedves Szülőket, és  látogatókat a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda és Búzavirág Tagóvoda honlapján! Bízom benne, hogy sikerül ízelítőt adni óvodáink életéből. 
  Hasznos böngészést kívánok! 
                        Tavali Gabriella                                  Óvodaigazgató       
     Nyílt napok a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodában

 
Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat nyílt napjainkra! Jöjjenek el, és nézzenek körül óvodánkban! Ismerkedjenek meg az óvodapedagógusokkal, a pedagógiai munkát segítő dajkákkal, pedagógiai asszisztensekkel! A gyerekeket érdekes, játékos tevékenységekkel várják az óvó nénik.

Óvodánk arculata:
„ Mozgással az egészségért” mozgásfejlesztő program.
 Időpontok: 
             2024.02.19.       16.00 órától                       Babafarsang
 
 
2024.03.26.       9.30-11.30-ig és 15.30-16.30-ig                      Tavaszváró nyílt nap
  2024.04.10       9.30-11.30                 Beiratkozás előtti Nyílt nap


 


 Nyílt napok a Búzavirág Tagóvodában  

 
Nagy szeretettel várjuk nyílt napjainkra  az óvodaválasztás előtt álló családokat.
Lehetőség nyílik bejárni az óvodát, megismerkedni az óvodapedagógusokkal, a pedagógiai munkát segítő dajkákkal, pedagógiai asszisztensekkel! A gyerekek kipróbálhatják a fejlesztő eszközöket, és nagyot játszhatnak a csoportok játékaival. 

Óvodánk arculata:
Környezettudatos Szemléletet Alapozó Helyi Óvodai Nevelési koncepció.
Időpontok: 
2024. 02.07. Farsangi játszóház 9.00-11.30-ig.
2024.03.25. Beóvodázás előtti játékos délelőtt 9.00-11.30-ig
 
 
 
 
 
 
 
 

Óvodánk, a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda bemutatása

Óvodánk Kaposvár város legnagyobb lakótelepének centrumában, 1974-ben létesült. Az épület két egyemeletes épületszárnyát egy folyosó köti össze, ahol a kilenc kör alakú ablak természetes fényével lehetőséget ad a zöld ,,növénykert" kialakítására, az év ,,zöld napjaihoz" és az óvoda rendezvényeihez kapcsolódó kiállítások megrendezésére.
Hat déli fekvésű, világos, nagy méretű (55 m2 ), galériás csoportszoba és azokhoz kapcsolódó négy tornaszoba lehetőséget ad a gyermekeknek az egyidőben történő több színteres, sokoldalú, komplex tevékenységre: játék - mozgás - környezet tevékeny megismerése területén. Az épületet nagy méretű udvar veszi körül mely füves és betonos részből áll. A környezetbarát fajátékok, műfüves ovi-foci pályánk gazdag játék - és mozgáslehetőséget biztosítanak. KRESZ-pályánk lehetővé teszi a közlekedésre nevelés gyakorlati megvalósítását. Gyermekeink közvetlen környezetünkből az, ,,észak-nyugati városrész" többségében 4-10 emeletes beton házaiból érkeznek. Mozgásterük a szűk lakótelepi lakásokra, illetve beton játszóterekre korlátozódik. A kétkeresős családmodell, az alacsony jövedelmű, a munkanélküli családok mellett alacsony számban jelen van egy magasabb életszínvonalat biztosító családi miliő is. Az elmúlt 5 évben emelkedett a szociálisan hátrányos helyzetű és a speciális foglalkozást - különleges gondozást - igénylő gyermekek száma. Lakókörzetünkben és az azon kívül élő szülők szívesen hozzák gyermekeiket intézményünkbe. Élnek azzal a lehetőséggel, hogy beíratáskor - előzetes tájékoztatást követően - választhatnak óvónőt, pedagógiai módszert, amely szerint neveltetni kívánják gyermekeiket. Fontosnak tartják, hogy az óvoda értékközvetítő szerepéről, gyermekük fejlődéséről folyamatosan, őszinte információt kapjanak, hogy a családi nevelést ezekkel összhangba hozhassák. Igénylik, hogy gyermekeik személyre szóló fejlesztésben részesüljenek, biztosított legyen a játék és mozgás által történő ismeretek elsajátítása, az egyetemes értékek közvetítése, az óvodáskor végére gyermekeik rendelkezzenek azokkal a készségekkel, képességekkel, amelyek a biztonságos iskolakezdést lehetővé teszik. Mindezt „ Mozgással az egészségért” mozgásfejlesztő módszerünk sajátos tevékenységeivel biztosítjuk számukra.

Óvodánk, a BúzavirágTagóvoda bemutatása

Óvodánk a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Búzavirág Tagóvoda a város szélén, a Búzavirág Lakótelep közepén helyezkedik el, gyönyörű, ápolt, gondozott környezetben. Az 5 csoporttal működő óvoda üde, zöldövezeti színfolt környezetbarát feltételeivel. A csoportszobák igényes berendezései, eszközei, játékai, mind a színvonalas szakmai munkát szolgálják. Környezetünket, a csoportok légkörét úgy alakítjuk, hogy az óvodánkba járó gyermekeket-biztonságot sugárzó, nyugodt, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül, melyben figyelembe vesszük egyéni szükségleteiket, adottságaikat, képességeiket, és ennek ismeretében valósítjuk meg fejlesztő munkánkat. Óvodai nevelésünk célja a 2,5-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés, az egyéni képességfejlesztés, a tehetségek gondozása, és az iskolai életmódra való alkalmasság megalapozása. A lakótelepi közeg hiányosságaiból fakadóan feladatunknak érezzük a külső világ tevékeny megismertetését, így a környezettudatos szemlélet megalapozása hangsúlyos feladat óvodánkban.  Hisszük, hogy a természet részeként, azzal harmóniában élve tudunk teljes életet élni. Az óvodás gyermek természetes módon vonzódik környezetéhez, ezt az állapotot tudatosan használjuk ki a Környezettudatos szemléletre nevelés során. A tevékenységek végzése közben megtanítjuk a természetet látni, megfigyelni, felfedezni. Megértetjük a gyermekekkel, hogy a természet gondozása, tisztán tartása, gondozottabbá, egészségesebbé teszi azokat is, akik benne élnek. Folyamatos megfigyeléseket, kísérleteket, kisállat gondozást végzünk a csoportszobában, az udvaron. Az évszakoknak megfelelő munkával alakítjuk a gyermekek külső világ iránti óvó-védő magatartását, a környezet és természetvédelmet. Mindezt a Környezettudatos Szemléletet Alapozó Pedagógiai Programmal segítjük elő.