Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

                                                                        Beiratkozás

Tisztelt Szülők!
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. rendelkezése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.  Az óvodai nevelés 3 éves kortól kötelező!

Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól:
A Kormány 275/2019 . (XI. 21.) Korm. rendelete alapján a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) IV/A. fejezete a következő 38/B. §-sal egészül ki: “38/B. § Az Nkt. 8§ (2) bekezdése szerint felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.
Jelentkezéshez szükséges Jelentkezési lap beiratkozáshoz c. nyomtatványunk letölthető. 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
Gyermek és szülők lakcímkártyája
Gyermek születési anyakönyvi kivonata
Gyermek TAJ kártyája
A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
Csoportválasztás:
Az óvodai felvétel iránti kérelem dokumentumban jelezhető, hogy mely csoportba kívánja beíratni gyermekét. Az előzetes kéréseket igyekszünk figyelembe venni, de nem mindig áll módunkban teljesíteni. Kérjük ennek szíves tudomásul vételét!
Ha további kérdése van, kérjük keressen bennünket elérhetőségeink valamelyikén!
Szeretettel várjuk Önöket óvodánkban!