Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

                                                                                       Cica csoport

Németh Zoltánné

Németh Zoltánné

Tagóvoda-igazgató, óvodapedagógus
Müllerné Bene Katalin

Müllerné Bene Katalin

óvodapedagógus
Kontra Erika

Kontra Erika

dajka néni

Csoportunk bemutatkozása: 

Nevelőmunkánk alapja az Országos Óvodai Nevelési Alapprogram és a Környezettudatos Szemléletet Alapozó Óvodai Nevelési Program. Napi gyakorlatunk legmeghatározóbb vonásai, melyek egyben a céljaink is a következők:
  • a differenciált nevelés, az egyén, a különbözőség;
  • a magatartáskultúra megalapozása;
  • tolerancia, egymáshoz való közeledés
  • a környezetben jól eligazodó, problémájára saját megoldást is találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése
  • a gyermekek aktuális fejlettségéhez igazodó képességfejlesztés, kisebb csoportokban történő foglalkozások
  • a természetszeretet kialakítása; sok kirándulást, helyszíni megfigyelést szervezünk
  • mélyebb ismerkedés az ének-zene világával és népi kultúránkkal
Az óvodáskorú gyermek nevelésének eszközei a játék, munka, tanulás.                                                                                     
Ezek közül alapvető és elsődleges tevekénység a játék, ezért arra alapozzuk a munkát és a tanulást is, illetőleg ezek integrációját, együttességét kívánjuk megvalósítani. A játék és a játékos keretben feldolgozott tanulási anyag és munka témakörei tehát azonosak. Az anyanyelvi /kommunikációs/ nevelésnek át kell fognia az óvodai nevelés minden területét, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy gyermekeink az észrevételeiket és tapasztalataikat mondják is el. Otthon is hallgassák meg a gyermeket.
 A beszélgetést kiemelt módszerként alkalmazzuk. Egymást hallgassák meg, türelmesek legyenek. Nevelőmunkánk kiindulópontja és mozgatója lesz a környezet megismerésére nevelés, mer e nevelési terület lehetőségei – az óvoda lakótelepi környezete révén – szűkebbek. A környezet megismerésére nevelés témaihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés- és játéktémákat, valamint az ének-zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; verselés, mesélés; mozgás és matematikai tartalmak anyagait. Ezek közül legnagyobb hangsúlyt kívánunk adni az ének-zenei nevelésnek, magunk is az értékes zenét szerető, és a napi gyakorlatban azt művelni igyekvő emberek vagyunk.
Csoportunk arculatát tehát a környezet megismeréséből kiinduló és ahhoz kapcsolódó  nevelés, és a hangsúlyosabb ének-zenei nevelés jellemzi. A drámajátékot, mint nevelési módszert igyekszünk minél hatékonyabban a nevelés és tanulás eszközeként alkalmazni. Gyűjtőmunkáinkba igyekszünk a szülőket is minél inkább bevonni, ezzel is elősegítve munkánkat és a jó kapcsolatalakítást.