Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

                                                                                      Mókus csoport

Huszár Veronika

Huszár Veronika

óvodapedagógus
Semostyán Róbertné

Semostyán Róbertné

óvodapedagógus
Kontráné Gálosi Bernadett

Kontráné Gálosi Bernadett

dajka néni

Csoportunk bemutatkozása: 

Rugalmas napirendünkben megtalálhatók a naponta ismétlődő tevékenységek/étkezés, mindennapos mozgás, kezdeményezések, pihenés/. Természetesen lehetőséget adunk az új gyermekeknek a nyugodt befogadás érdekében, hogy a Szülő is részt vehessen az ismerkedés folyamatában. Legfontosabb feladatunknak - a csoportban dolgozók összehangolt, következetes munkájával - egy olyan nyugodt, derűs légkör megteremtését tekintjük, amelynek alapja a feltétel nélküli szeretet, bizalom és biztonság. Tudjuk, hogy minden gyermek más, éppen ezért igyekszünk mindenkit önmagához mérten a legmagasabbra eljuttatni. Mindezt segíti a szülőkkel való napi kapcsolattartás, és a felmerülő problémák átbeszélése. Fontosnak tartjuk a  gyermekek önállóságának, önbizalmának, kreativitásának fejlesztését. Munkánkban törekszünk arra, hogy személyiségük, egyediségük megtartása mellett elfogadják és segítsék társaikat, hogy olyan közösségé kovácsolódjanak, ahol szívesen töltik napjaikat. Fõ tevékenységünk a játék, ami egyben nevelésünk eszköze is. A játékba épül be az óvónők által tudatosan tervezett, a gyermekek értelmi képességeit, érzelmi és akarati tulajdonságait fejlesztő napi egy kötetlen tevékenységek / énekes játék, a rajzolás, kézimunka és a környezet megismerése/ a kötelező testnevelés, mozgás. Foglalkozásainkat komplexen, minden foglalkozási terület ismeretanyagát beépítve, tapasztalatszerzéssel egybekötve, játékos formában, játékba ágyazva szervezzük. Legfontosabb számunkra, hogy gyermekeink jól érezzék magukat az oviban, szívesen jöjjenek reggelente. Szüleik pedig biztonságban, szerető, gondoskodó kezek között tudhassák csemetéiket. Csoportunk pedagógusai tehetséggondozó tevékenységet végeznek az Ovifoci és Kiskutató (környezeti) tehetségműhelyekben. Fontos számunkra a külső világ tevékeny megismerése. Óvodánk környékén tett sétáink lehetőséget nyújtanak a környezetük megfigyelésére, tapasztalatok szerzésére, illetve magatartási formák kialakítására. /környezet óvása, természet szeretete/ A délutáni pihenés során figyelembe vesszük eltérő alvásigényüket. Biztosítjuk számukra az altató dallal, mesével, „alvóssal” történő érzelmi biztonságot nyújtó pihenés lehetőségét.
                                                                                                  Szeretettel várjuk a "Mókuskákat" szeretnénk,
                                                                                                                       ha otthonosan éreznék magukat                                                                               
                                           csoportunkban és vidáman telnének közös napjaink!