Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

                                                                                        Süni csoport

Kaponya Lászlóné

Kaponya Lászlóné

óvodapedagógus
Szűcs Kata

Szűcs Kata

óvodapedagógus
Kozári Anita

Kozári Anita

dajka néni

Csoportunk bemutatkozása: 

Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."
(Varga Domokos)

Legfontosabb számunkra a szeretetteljes, elfogadó, bizalomra épülő, biztonságot nyújtó, derűs, harmonikus légkör megteremtése. Fontos, hogy a gyermek érezze biztonságban magát, szeressen óvodába, a csoportunkhoz tartozni. Érezze, hogy elfogadják, szeretik de ő is tudja elfogadni a csoportban dolgozó felnőtteket és az oda járó gyerekeket. Mindez a gyermek fejlődésének alapvető feltétele, csak úgy mint a játék.
A megfelelő légkör megteremtése érdekében beszoktatás pillanatától szorosan együttműködünk a szülőkkel. A gyermeki igényeket és a fokozatosság elvét szem előtt tartva, a szülővel egyeztetve tervezzük meg a beszoktatás folyamatát.
Fontos feladatunknak tartjuk olyan szokás-szabályrendszer kialakítását és elfogadását, mely lehetővé teszi a gyerekek biztonságos, aktív részvételét a mindennapi tevékenységekben. Fontos, hogy egyediségük, személyiségük megtartása mellett legyenek tevékeny részesei a csoportnak. Ezáltal fejlődjék önbizalmuk, önállóságuk. Bátorítjuk az önálló, kreatív ötletek megvalósítását. Fontos, hogy megismerjék önmagukat és társaikat. Fogadják el és segítsék egymást.
Nagy hangsúlyt helyezünk a szabad játékra, a játékba ágyazott tevékenységekre, a játékos tapasztalatszerzésekre.
Hisszük és valljuk, hogy a gyermekeknek, lehetőséget kell biztosítanunk a közös élmények megélésére, ezért lehetőség szerint életkortól függetlenül biztosítjuk számukra.
Rugalmas napirendünk lehetővé teszi, hogy a gyerekek igényeiben, érésében, fejlődésében mutatkozó eltéréseket figyelembe vegyük a mindennapi tevékenységekben is. Egyéni tempójuknak, ritmusuknak, érettségüknek, fejlettségüknek megfelelően vegyenek rész a napi tevékenységekben.
A naponta ismétlődő tevékenységek, melyek egyben az állandóságot és a biztonságérzetet is biztosítják, hozzájárulnak gyermekeink személyiségfejlődéséhez.